Presentatie van Aeneas

AENEAS is een branchevereniging die O&O&I (Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) in elektronische componenten en systemen bevordert om het Europese concurrentievermogen te versterken

INLEIDING

AENEAS is een branchevereniging die O&O&I (Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) in elektronische componenten en systemen bevordert om het Europese concurrentievermogen te versterken

AENEAS staat voor Association for European NanoElectronics ActivitieS en is een industriële vereniging die is opgericht in 2006 en ongeëvenaarde netwerkmogelijkheden, beleidsbeïnvloeding en ondersteunde toegang tot O&O&I-financiering biedt aan alle soorten deelnemers op het gebied van op micro- en nano-elektronica gebaseerde componenten en systemen.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie om het concurrentievermogen van de Europese industrie langs de hele waardeketen te versterken.

Meer dan 500 actoren uit heel Europa hebben hun krachten gebundeld in AENEAS on een krachtig netwerk op te bouwen van belanghebbenden in de hele waardeketen van elektronische componenten en systemen (ECS).
AENEAS wordt bestuurd door de Raad van Toezicht, bestaande uit 20 leden die senior executive managementposities bekleden binnen grote bedrijven, mkb (midden- en kleinbedrijf) en kennisinstellingen. Gezamenlijk laten zij hun stem horen op het hoogste Europese niveau.

aeneas in a few words


MISSIE

Ons doel is om het concurrentievermogen van de Europese industrie te versterken dankzij gezamenlijke O&O&I

AENEAS heeft met de steun van haar leden tot doel het Europese concurrentievermogen te versterken door onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de waardeketen van elektronische componenten en systemen te bevorderen.

VISIE

Naarmate de digitale transformatie versnelt, wordt verwacht dat de wereldwijde vraag naar chips tegen het einde van het decennium zal verdubbelen. Oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen zijn steeds meer afhankelijk van bijdragen van op micro- en nano-elektronica gebaseerde componenten en systemen. Europa is de thuisbasis van toonaangevende bedrijven en kennisinstellingenop dit gebied. Hun samenwerking langs de ECS-waardeketen, van de levering van basistechnologieën, materialen en apparatuur tot de implementatie in eindgebruikerstoepassingen, is cruciaal om maatschappelijke en duurzame uitdagingen aan te gaan.

Tal van bedrijven over de hele wereld concurreren fel in bestaande en opkomende markten. Alleen een steeds intensievere samenwerking kan het mogelijk maken om Europa voorop te houden op de wereldmarkten en marktaandelen terug te winnen.
Coöperatieve O&O&I-projecten in publiek-private samenwerking bieden de pre-competitieve omgeving om vertrouwen te creëren, een ecosysteem in stand te houden en de allianties op te bouwen die nodig zijn om deze kansen te benutten.
Als branchevereniging geeft AENEAS haar leden een stem bij het vormgeven van Europese prioriteiten en O&O&I strategie. En, heel belangrijk, AENEAS helpt haar leden impact te generen door hen te ondersteunen bij het opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.


Geschiedenis

Meer dan 15 jaar bevordering van samenwerkingsprojecten met steeds grotere betrokkenheid bij internationale O&O&I financieringsprogramma’s

AENEAS werd in 2006 opgericht om bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van micro- en nano-elektronica te vertegenwoordigen en om het concurrentievermogen van de Europese industrie te bevorderen.
AENEAS werd in 2008 aangesteld als de officiële vertegenwoordiger van de industrie als het private lid van het tripartiete programma ENIAC Joint Undertaking (EC – lidstaten – industrie). Vervolgens speelde AENEAS samen met de brancheverenigingen EPoSS en ARTEMIS-IA een vergelijkbare rol in het ECSEL JU programma vanaf 2014.
Na 2 jaar pleitbezorging voor een sterke verhoging van de financiering voor Europese O&O&I in elektronica, laat AENEAS samen met de EPoSS en Inside (het voormalige ARTEMIS-IA) haar stem horen in het nieuwe KDT JU programma gelanceerd in 2021 (dat in de loop van 2023 zal worden uitgebreid en voortgezet als de Chips JU), een zevenjarig programma met een tot op heden ongeëvenaard EU financieringsbedrag van 1,8 miljard euro en een vergelijkbaar bedrag vanuit de deelnemende landen.
Als lid van de raad van bestuur van ECSEL JU en vervolgens van de opvolger KDT JU, heeft AENEAS stemrecht, waardoor het net als de twee andere industriële verenigingen de strategische oriëntatie en de activiteiten van de ECSEL en KDT JU’s kan beïnvloeden.

AENEAS is ook betrokken bij de transnationale O&O&I financieringsprogramma’s van Eureka. Het beheerde eerder het CATRENE-cluster, een programma dat in 2019 werd afgerond, en beheert momenteel het programma PENTA/EURIPIDES², evenals het onlangs gelanceerde Xecs programma.

Met het toenemende aantal financieringsprogramma’s waarbij AENEAS betrokken is, groeit het aantal leden exponentieel.


STRATEGIE

Samen met zijn partners geeft AENEAS vorm aan de duurzame digitale toekomst en het concurrentievermogen van de Europese industrie door de O&O&I strategie voor elektronische componenten en systemen mede te definiëren.

De Electronic Components and Systems Strategic Research and Innovation Agenda (ECS-SRIA)  wordt jaarlijks gezamenlijk uitgebracht door de drie brancheverenigingen AENEAS, EPoSS en Inside. Sinds 2017 hebben de drie brancheverenigingen hun krachten gebundeld om actoren langs de hele waardeketen te bundelen om de SRIA op te stellen. Deze vormt de leidraad voor gezamenlijke O&O&I-projecten in het hele ecosysteem van elektronische componenten en systemen.
AENEAS richt zich op prioritaire O&O&I gebieden en levert via haar leden belangrijke technologische bijdragen om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden en een groen, digitaal en autonoom Europa op te bouwen. De ECS SRIA beschrijft de noodzakelijke O&O&I-inspanningen om deze langs de hele ECS-waardeketen aan te pakken.

De ECS-SRIA fungeert als een hulpmiddel om de door de industrie aangestuurde langetermijnvisie van ECS ecosyteem te realiseren. Door zich te concentreren op strategische prioriteiten streeft het ernaar om het onderzoeksbeleid in Europa te coördineren voor technologieën die meerdere toepassingsgebieden en specifieke behoeften ondersteunen.

De SRIA benadrukt ook het belang van een geharmoniseerde regelgevingsklimaat waarin de digitale transformatie van Europa kan gedijen en dat tegelijkertijd haar burgers, veiligheid en essentiële natuurlijke hulpbronnen beschermt.

De ECS-SRIA dient als de strategische onderzoeksagenda voor de Eureka Clusters Xecs, Penta en Euripides, evenals voor de KDT Calls.

De ECS SRIA identificeert de vele verschillende uitdagingen die voortkomen uit de analyse van de 4 fundamentele technologielagen, de 4 transversale technologieën en hun 6 belangrijkste toepassingsgebieden. De innovaties die door deze interdisciplinaire transversale technologieën worden gegenereerd, voeden op hun beurt de fundamentele lagen, waardoor de duurzame? cyclus ontstaat die nodig is om de effecten van innovatie te versterken en te injecteren in de ECS toepassingsgebieden.

In een hoofdstuk over de lange termijn wordt de visie op ECS-ontwikkelingen achter de tijdshorizon van de ECS SRIA gegeven.

ECS SRA 2022 structure


Lidmaatschap

Voordelen van het AENEAS-lidmaatschap

Een van de sterke punten van AENEAS is het netwerk. AENEAS telt meer dan 500 leden: grote ondernemingen, mkb en kennisinstellingen langs de hele ECS-waardeketen.
Het maakt ook deel uit van een breed ecosysteem waarin het samenwerkt met andere brancheverenigingen.

AENEAS wordt bestuurd door belangrijke industriële spelers als leden van de Raad van Toezicht.
Door lid te worden van AENEAS wordt u onderdeel van de Electronic Components and Systems (ECS) gemeenschap, die bijeenkomt tijdens speciale evenementen zoals het ECS brokerage evenement, EFECS, en andere lokale of online evenementen en profiteert u van kruisbestuiving in dit wereldwijde netwerk van experts.
U wordt ondersteund op de weg naar innovatie en groei van uw bedrijf. AENEAS helpt u bij het vinden en aanvragen van de meest geschikte samenwerkingsprogramma’s en O&O&I-financiering. Het helpt u nieuwe projectideeën te vinden of uw eigen ideeën te promoteren, biedt u een gratis ECS Collaboration Tool -platform om nieuwe partners te ontmoeten en ondersteunt u bij het opzetten van uw consortia.
“Als branchevereniging geeft het haar leden een stem bij het vormgeven van Europese prioriteiten en O&O&I-strategie. En, cruciaal, AENEAS helpt haar leden impact te genereren door hen te ondersteunen bij het opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten,” zegt Kurt Sievers, President en Chief Executive Officer bij NXP Semiconductors en AENEAS President.

De Europese Commissie, het Parlement, openbare, nationale en regionale autoriteiten (verklaringen, vergaderingen, evenementen)

Definieer samen de digitale toekomst van Europa en definieer samen de O&O&I-strategie

Profiteer van kruisbestuiving in een wereldwijd netwerk van experts van grote bedrijven, kmo’s, universiteiten of onderzoeksorganisaties

Bouw nieuwe partnerschappen / consortia, neem deel aan de co-creatie van nieuwe projecten, financier uw project met verschillende instrumenten (bijv. KDT) en voer gefinancierde projecten uit met AENEAS-ondersteuning

Vergroot uw internationale zichtbaarheid, krijg toegang tot alle stakeholders & waardevolle erkenning. Deel risico’s en O&O&I -kosten, profiteer van een pool van expertise en snellere time-to-market

Economische impact op uw activiteiten (versnel uw time-to-market) en los maatschappelijke en economische uitdagingen op

CONTACTEN

Op te nemen met het team van AENEAS, zodat u in alle stadia van uw innovatieproces wordt ondersteund om uw O&O&I-project te laten groeien.. 

Plaats

44 rue Cambronne
75015 –
Paris – France 

Aeneas webmail

Phone: +33 1 40 64 45 60
contact@aeneas-office.org